هورا در یک نگاه فعالیت این مجموعه به بیش از یک دهه می باشد که به صورت حرفه ای در زمینه طراحی و تهیه و مونتاژ بادکنک های تولدی ، پیوندی ،شکلی ،بالون های بزرگ آزمایش شده ،بادکنک های تزئینی و فویلی و تولید کلاه های تولد ، ریسه های تولد ،کارت های دعوت به تولد ،شمع های شماره ای و تولدی ، نخهای زری ،شمع های شمعدانی صاف و پیچ و تم های تولدی و مناسبتی  ... آغاز و به کلیه نقاط کشور ارسال می کند .

این مجموعه بروی بادکنک انواع چاپ تبلیغاتی لوگو ،طرح و ...را با دستگاه اتوماتیک به چاپ میرساند .

اهداف شرکت هورا :تولید داخلی و گسترش فرهنگ تولد

اخطار
خیر
بله