شمع تولدی عروسکی دلقک ( Clown candles)

** شمع 6 عددی عروسکی دلقک ** این شمع بسیار زیبا را می توان بصورت چیدمان روی کیک و یا تزئینی برای محل زندگی یا کارتان استفاده کنید.